Det nostalgiske hjørne

Fra OZ11 – 1949

Øverst: “Ræven”. – OZ7WJ i samtale med 5Y. – Madsen, Kerteminde og 5G.

Nederst: Deltagerne i rævejagten. – I midten 5CC – XYL – 3XA.

Odense afd. rævejagter, Det fynske rævemesterskab, som Odense afdelingen arrangerer er afgjort.
Resultatet blev, at OZ3A blev mester med 162 points, nr. 2 blev Tage Rosenlund med 139 points,
derefter fulgte OZ1.W med 138, OZ3KD med 135 og OZ3MJ med 112 points. Tilslutningen til
jagterne har været ualmindelig god. Der har været afholdt 8 jagter med gennemsnitlig 15 deltagere
pr. jagt. Ved månedsmødet den 25. f. m, fik rævemesteren, OZ3A, overrakt den af Odense afdelingen,
i år udsatte vandrepokal, der Skal vindes 3 gange for at blive ejendom.
Ved samme lejlighed fik OZ9VR og OZ3XA overrakt hver en sølvplade med inskription som tak for
deres indsats som ræve i 1949.
Som en fornøjelig afslutning på årets jagter afholdtes søndag den 16. f, m. en formiddagsrævejagt med
de ikke helt almindelige propositioner, at ræven sendte et minut hver tredie minut, men. at den så til
gengæld bevægede sig hele tiden. Det var på forhånd oplyst, at ræven ikke benyttede bil eller lå i hus
eller have, men til gengæld kunne den være overalt i terrænet. Til jagten havde der meldt sig 25
deltagere. Der var forud for jagten opstillet utallige teorier om, hvorledes det ville foregå, lige fra tanken
om. at ræven var i en båd på en å, til den tanke, at ræven benyttede et i forvejen ophængt net af antenner
i forbindelse med en transportabel sender. . Det var da også først efter moden overvejelse, at .jægerne
henvendte sig til et selskab i charabanc, et selskab som ved første øjekast så ud ti] at være på vej til kirke,
men som ved nærmere eftersyn viste sig at bestå af OZ3A med xyl formummede med kyser og tørklæder
som gamle koner, OZ3XA på bukken ved siden af kusken, ulastelig i høj hat, sort frakke og hvide handsker,

OZ5CC uden briller, med stiv hat og det pragtfuldeste skæg, som han kun med største besvær holdt på
plads, og endelig OZ9VK med briller og blankskygget kasket og med nøgle og sender godt gemt under
tæpper. Antennen var som på de fleste køretøjer en stavantenne, i dette tilfælde en tråd snoet omkring
pisken anbragt, i det dertil indrettede beslag. OZ5Y var første mand ved ræven, kun 12 minutter efter
første udsendelse (.han havde valgt sin udgangsposition lige op og ned af rævens startsted). Derefter fulgte
OZ6OK, Frank Nielsen, Svendborg, og OZ5G og i løbet af de to timer udsendelserne varede, kom i alt
20 jægere ind.

Overstående er taget fra OZ nr. 11 1949